Direktørskifte ved Førdefestivalen

Etter Førdefestivalen 2018 er det slutt. Til hausten trer Hilde Bjørkum av etter nesten 30 år i direktørstolen.

Etter Førdefestivalen 2018 er det slutt. Til hausten trer Hilde Bjørkum av etter nesten 30 år i direktørstolen.

HILDE BJØRKUM TAKKAR AV SOM DIREKTØR ETTER FØRDEFESTIVALEN 2018

Hilde Bjørkum har vore sjef for Førdefestivalen sidan hausten 1989, berre avbrote av to morspermisjonar og eit år som fylkesmusikar.  – Det har vore ei lang, spennande og lærerik reise, seier Bjørkum.  - No er det tid for at nye krefter leier skuta vidare, difor har eg orientert styret om at eg ynskjer å tre av som direktør etter at festivalen 4.-8. juli 2018 er gjennomført. 

- Vi har bygd festivalen stein på stein over mange år, med hardt arbeid og stort engasjement, og i samarbeid med ei mengd gode hjelparar; frivillige, offentlege og private støttespelarar og gode samarbeidspartar innanfor kulturlivet, seier Bjørkum. 

Frå ein sped start med ei 50% prosjektstilling, er Førdefestivalen no ein viktig kulturinstitusjon i fylket med 7  kompetansearbeidsplassar og ein årleg omsetnad på rundt 19 mill. kroner.  Festivalen er Skandinavias største i sitt slag og er anerkjend nasjonalt og internasjonalt for høg kvalitet både kunstnarleg og arrangementsmessig, og for ein klar og særeigen profil.

Stillinga som direktør vert lyst ut like over nyttår. Festivalen samarbeider med selskapet Hodejegerne Møllerstad & Christiansen i rekrutteringsprosessen. Styreleiar Tone Winje trur stillinga vil vere attraktiv.  – Hilde Bjørkum har lagt eit svært godt grunnlag gjennom sitt årelange arbeid. Vi vil takke henne for den formidable innsatsen ho har lagt ned for å utvikle festivalen til det den er i dag. Den som no kjem inn vil ta over ein solid organisasjon med gode moglegheiter for vidare utvikling, seier ho.

Frå 1. september går Bjørkum over i 50% rådgjevarstilling ved festivalen med fokus på utviklingsarbeid.

 

 

Torill Faleide