Direktørstillinga ved Førdefestivalen lyst ut

Stillinga som direktør og kunstnarleg leiar ved Førdefestivalen er no lyst ut med søknadsfrist 19. februar. Rekrutteringsprosessen vert styrt av Hodejegerne Møllsterstad & Christiansen.

HER er fullstendig utlysing av direktørstillinga

Direktørstillinga er ei åremålsstilling på 5 år, med høve til forlenging. Ny direktøren skal tilsetjast frå 1. september 2018, men det er lagt opp til at den som skal ta over stillinga etter noverande direktør Hilde Bjørkum, kan vere til stades på sommarens festival i Førde, som går av stabelen 4.-8. juli.

HER er Firda-oppslag om direktørskiftet ved Førdefestivalen. 

 

Torill Faleide