Sunniva no

 

Ei interaktiv danseframsyning om tru og tvil, maktbruk og mellommenneskelege relasjonar bygd på historia om Noreg sin første og einaste kvinnelege helgen.

 ”Sunniva no” er ein samtidsorientert nyproduksjon med norsk folkedans og folkemusikk, og byggjer på legenda om St. Sunniva, den vakre kongsdottera som rømde frå Irland og hamna i Selje. Produksjonen viskar ut skiljet mellom scene og sal og lar publikum få oppleve dans og musikk på nært hald. Med eit audmjukt og samstundes kritisk blikk, reflekterer framsyninga rundt tema i legenda om St. Sunniva, og vekkjer assosiasjonar kring fanatisme, tru og tvil, maktbruk og mellommenneskelege relasjonar.

Likskapen mellom St. Sunniva si farefulle båtreisa frå Irland til Norge og flyktningstraumen over Middelhavet, er slåande. Martyrdøden, det å ofre livet sitt for ei tru, har også grufulle parallellar til i dag. Presteskap og kongsmakt brukte den oppdikta historia om St. Sunniva som medviten propaganda for å samle Norge om ein konge og ein religion. Liknande påverknad er og til stades i vår tid…

Gro Marie Svidal - musikk, dans

Torill Steinjord, Vetle Springgard og Martin Myhr - dans

Torill Steinjord (dans) har bachelor i utøvande tradisjonsdans og Dansevitskap frå NTNU i Trondheim. Ho har vore med i fleire danseproduksjonar, m a Før etterpå (Anna Öberg) og  Nokon kjem til å komme (Leif Stinnerbom). Steinjord har også koreografierfaring og er i dag folkedanspedagog og frilans dansar.

Vetle Springgard (dans) er ein av Norge sine fremste tradisjonsdansarar innan pardans og solodansen halling. Han har medverka som dansar i dansekompaniet FRIKAR, og i andre frie sceneproduksjonar. Han har teatererfaring frå mellom anna Det norske Teater. Springgard er også ein mykje nytta danseinstruktør.

Martin Myhr (dans) er våre fremste formidlarar av solodansen halling og har vunne Landskappleiken i halling heile sju gongar. Han formidlar tradisjonen frå Trysil og Hallingdal - også som pardansar. Sidan 1980 har han medverka i fleire teateroppsetjingar, mellom anna hos Västanå Teater, Sogn og Fjordane Teater, Hedmark Teater og Riksteatern i Sverige. Han er også ein mykje nytta folkedanspedagog.

Gro Marie Svidal (musikk/dans) frå Jølster, er utdanna musikar frå Ole Bull akademiet og Norges musikkhøgskole. Svidal er norgesmeister på solo hardingfele frå 2014, og ein av våre fremste formidlarar av tradisjonsmusikk og dans til barn og unge. Ho har turnert for Rikskonsertane og Den kulturelle skulesekken sidan 2003, medverka i fleire teaterproduksjonar ved Sogn og Fjordane Teater, vore prosjektleiar og produsent.

Regi/koreografi: Mette Brantzeg
Musikk: Gro Marie Svidal
Scenografi: Erik Annar Evensen
Lys: Atle Øydvin

Sunniva no er ein samproduksjon mellom Førdefestivalen, Sogn og Fjordane Teater og Svidal/Brantzeg.

 
 

Konsertar:

onsdag 5 jul 2017 19:00
Sunniva no - onsdag
Ungdomshuset Viking, Førde

torsdag 6 jul 2017 17:30
Sunniva no - torsdag
Ungdomshuset Viking, Førde

NorgeTorill Faleide