Sunnfjord Museum - Movika

Sunnfjord Museum er eit idyllisk område ved Movatnet, 10 minutts køyring frå Førde Sentrum. Her er utandørs scene, og innandørs alternativ dersom vêret ikkje spelar på lag. 

Buss t/r frå Førdehuset er inkludert i billettprisar til konsertar på Sunnfjord Museum. Sjå detaljar i festivalprogrammet.