Bli frivillig - søknadsskjema

Fyll ut skjemaet under så nøyaktig som mogleg og trykk på send. Bruk kommentarfeltet dersom det er noko du lurer på eller opplysningar du vil gje som det ikkje er spurt om i skjemaet. Vi tek kontakt med alle. Og viss det er noko du lurer på, er det berre å ringe oss.  

VIKTIG!

Dersom det skjer endringar i høve til opplysningane som du har oppgitt i dette skjemaet, ber vi om at du melder det til festivalen snarast. Ønskjer du likevel ikkje å stå som søkjar til frivillig arbeid for festivalen, må du melde frå til oss innan 22. juni 2019. Send ein epost til: produsent@fordefestival.no

Klikk på Send-knappen nedanfor for å sende skjemaet til festivalkontoret.

Har førarkort for:
Kva ønskjer du å jobbe med?
Kva språk gjer du deg forstått på?
Andre språk enn dette? Bruk kommentarfeltet
Vakter måndag 1. juli
Kryss av for kva tidspunkt du har høve til å jobbe under festivalen. NB! Gjeld ikkje artistkontaktar og arenaansvarlege!
Vakter tysdag 2. juli
Vakter onsdag 3. juli
Vakter torsdag 4. juli
Vakter fredag 5. juli
Vakter laurdag 6. juli
Vakter søndag 7. juli