Ledig stilling i Førdefestivalen

Avslappa festivalpiknik-stemning på tidenes første festivalbrønsj i parken på Festplassen, laurdag 6. juli 2019. Foto: Heidi Hattestein

Avslappa festivalpiknik-stemning på tidenes første festivalbrønsj i parken på Festplassen, laurdag 6. juli 2019. Foto: Heidi Hattestein

 
 

Førdefestivalen er Skandinavias største festival for akustisk folkemusikk og verdsmusikk, og vart nettopp tildelt EFFE AWARD 2019-20, som ein av dei fem beste festivalane i Europa uansett sjanger. Festivalen er eit av dei største fleirkulturelle arrangementa i Norge, og går over 5 dagar i juli kvart år. I tillegg arrangerer festivalen Bornas Verdsdagar Førde og fleire konsertar gjennom året på FolkJazzScena. Administrasjonen ligg i Førdehuset, Førde.


Førdefestivalen har ledig stilling som
ØKONOMI- OG SPONSORSJEF

Førdefestivalen sin sterke posisjon nasjonalt og internasjonalt er eit godt utgangspunkt for vidare utvikling. Vi ønskjer å styrke arbeidet med sponsor- og samarbeidsavtalar, og søkjer difor ein offensiv økonomi- og sponsorsjef, som ser verdien av ein tydeleg nasjonal kulturinstitusjon og samfunnsaktør med fokus på kulturelt mangfald.  

 

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene vil vere:

 • totalansvar for festivalen sin økonomi - som inneber alt frå rapportering, oppfølging og fortløpande økonomistyring, internasjonal skatt og behandling av budsjett og rekneskap

 • utvikling av sponsorsamarbeid - og innsal til sponsorar og samarbeidspartar og oppfølging av desse.

 • relevant arbeid i festivalverksemda.

 

Ønska kvalifikasjonar:

 • utdanning i økonomi, helst masternivå, men anna utdanning og erfaring kan kompensere

 • fagleg trygg på økonomi og rekneskap.

 • erfaring frå sponsorarbeid.

 • nettverk i næringsliv.

 • god på relasjonsbygging.

 • god IT-kompetanse.

 • språk: god framstillingsevne på nynorsk og engelsk.

 

Minst like viktig er det at du

 • har interesse for musikk og kultur.

 • brenn for det å skape kvalitetsopplevingar for publikum i alle aldrar.

 • vågar å tenkje nytt og stille kritiske spørsmål.

 • er sjølvstendig, men elskar å jobbe saman med andre mot eit felles mål.

 • taklar periodar med høge arbeidstoppar.

 

Vi kan tilby:

 • ein jobb med stort ansvar i en liten festivalstab med høg kompetanse på arrangement.

 • fleksitid og rom til å forme eigen arbeidskvardag store delar av året.

 • eit kreativt arbeidsmiljø, der vi-kjensla er stor og alle tek eit tak når det trengs.

 • arbeidsplass i ein av dei fem beste festivalane i Europa, uansett sjanger.

 • løn etter avtale.

 • gode pensjonsvilkår.

 


SØKNADSFRIST: 1. november 2019
Tilsetjing frå: 10. februar 2020

 

Send søknad og CV til: solvi.lien@fordefestival.no

For spørsmål, kontakt fungerande direktør: Sølvi Lien, epost som over, eller ring: 41 69 23 78.