Publikumsundersøking 2017

Vi takkar alle som kom på årets Førdefestival, og oppmodar samtlege om å bruke ca 4 minuttar på å svare på publikumsundersøkinga vår. Alle som legg inn epostadressa si heilt til slutt i spørsjeskjemaet, blir med i trekninga om festivalpass til neste festival, som går av stabelen 4.-8. jujli 2018. Vi takkar på førehand for deltaking i undersøkinga! 

Torill Faleide