Trykksaker 2016 - ein oversikt

Her er ein oversikt over festivalbrosjyrar eller program. Brosjyrane kan lastast ned som pdfar, men katalogen (den grøne) finst i bladbar versjon her på nettet, og i trykt versjon på billettkontoret når du kjem til Førde.   

NB! Ver klar over at det kan vere trykkfeil i brosjyrane, eller at det kan ha kome endringar sidan brosjyrane vart trykte. Sjekk alltid billetten din for korrekt informasjon om konserten. 

Det ligg også lenkjer til desse om du skrollar ned på sida.  

Familiebrosjyren finst også som ein bladbar pdf: HER 

Bladbar versjon av festivalkatalogen med omtale av artistar og program: HER

NB! Programmet for Førdekonferansen har vorte endra sidan katalogen gjekk i trykken. Rett versjon av programmet finn du HER

 

Festivalmagasinet 2016

I festivalmagasinet finn du artiklar og utfyllande stoff om ein del artistar og konsertar. Magasinet er distrubuert i heile Sogn og Fjordane fylke, og i enkeltkommunar i Hordaland og Møre og Romsdal. 

Du finn det også på billettkontoret når du kjem til Førde. 

HER er ein bladbar versjon.   

 

 

Torill Faleide