Ledige stillingar hos oss!

Førdefestivalen har to ledige stillingar frå 15. februar 2017. Vi søkjer ein person til 50% stilling som økonomi- og administrasjonsansvarleg, og ein person i 50% stilling som sals- og sponsoransvarleg. Dersom det melder seg søkjarar med kompetanse som dekker begge områda, vil festivalen vurdere ei full stilling.

Sjå fullstendig utlysing i annonsen. 

Søknadsfristen er 9. desember. 

Torill Faleide