Svar på vår spørjeundersøking og vinn festivalpass for 2016

Vi gjennomfører ei spørjeundersøking om årets festival. Vi vonar du vil ta deg tid til å svare på spørsmåla, og dermed hjelpe oss til å utvikle festivalen. 

Ved å svare på spørsmåla, er du med i trekninga av fleire gratis festivalpass til festivalen i 2016. Du deltek i spørjeundersøkinga ved å klikke på denne lenkja: https://goo.gl/1fDBni 

På førehand takk for hjelpa!

Torill Faleide