Back to All Events

Førdekonferansen 2014

 • Amfi Eikaas, Rica Sunnfjord Hotel & Spa 2 Storehagen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norge (map)
Talent 2013 med musikkinnslag på Førdekonferansen 2013 Foto Oddleiv Apneseth

Talent 2013 med musikkinnslag på Førdekonferansen 2013 Foto Oddleiv Apneseth

Kun påmelding - sjå lenkje i omtalen

Tema for årets konferanse er den varsla kulturreforma frå den nye regjeringa. Den nye regjeringa vil gjennomføre ei fridomsreform i kulturpolitikken. Reforma skal føre til auka maktspreiing, regionalisering, høgare kvalitet og breiare finansiering av kulturlivet. Kva vil konsekvensane vere for kulturlivet om den statlege finansieringa av kultur vert redusert, og meir av kulturlivet sine inntekter skal komme frå private aktørar? Korleis vil ei maktspreiing og regionalisering kunne styrke eller svekke kulturlivet? Og kva er erfaringar frå andre land som allereie har vore gjennom liknande reformer?

Konferansen vert leia av Asta Busingye Lydersen.

Gå til program og påmelding

Innleiarar:

 • Svein Harberg -  leiar  av Familie- ogkulturkomiteen på Stortinget 
 • Anna Katharina Fonn Matre - kulturredaktør iMinerva
 • Anne-Britt Gran - professor på Handelshøyskolen BI
 • Yngve Slettholm- Kulturrådet
 • Marit Lien - administrerande direktør Peer Gynt Stemnet
 • TerjeLyngstad - teatersjef Sogn og Fjordane Teater
 • Erik Henningsen – forskarved Telemarksforskning 
 • Lisbet Gormsen - Chef for Kunst og Kultur,Holstebro Kommune i Danmark 
 • Martin Martinsson . VD Musik i Syd i Sverige
 • Siren Sundland - Sparebanken Vest
 • ThomasEspedal – forfattar 
 • Thea Hjelmeland – artist
 • m fleire
Later Event: July 3
Fromseier Hockings