Bornas Verdsdagar Førde 2018

LAURDAG 17. NOVEMBER KL. 11.30-16.00

For niande år på rad ønskjer vi velkomen til gratis familiefestival i Førdehuset, med miniverkstadar, aktivitetar, verdsscene og internasjonal kafé.

Bornas Verdsdagar Førde er eit samarbeid mellom Førdefestivalen, Førde kommune, Fargerike Førde, Sogn og Fjordane Teater, Førde Bibliotek,
NOREC og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Konseptet starta som eit arrangement i Oslo i regi av Rikskonsertane, men har spreidd seg til heile landet, og
etter omorganiseringa av Rikskonsertane til Kulturtanken, er det no Oslo World som koordinerer arrangementa.
I Førde arrangerer vi Bornas Verdsdagar for niande år på rad.

PROGRAM:

kl. 11.30 OFFISIELL OPNING i Festsalen   

kl. 12.00 - VERKSTADANE STARTAR   

 
 
 

HER ER VERKSTADANE:

 

Under ser du videoar frå Bornas Verdsdagar Førde 2017, 2016, 2015 og 2014!