Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, foto frå USUS

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, foto frå USUS

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, forskingssjef for Innovasjon i NORCE Samfunn, har leia ei rekkje samarbeidsprosjekt mellom kultur og reiseliv. Hjemdahl var klyngeleiar for USUS (2010-2015), forskingsleiar for Festspillene i Bergen sitt RFF-prosjekt Norwegian Icons (2017-2019) og ho har vore sekretær for det regjeringsoppnemnde Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv som nyleg leverte sluttrapporten med tilrådingar for satsing på kulturturisme. Hjemdahl sit i styret til Norges Forskningsråd (2019-2022).

Hilde Katrin Wiik