Sigurd Kvikne

Foto frå Allkunne.no

Foto frå Allkunne.no

 

Sigurd Kvikne jr. er direktør for familieverksemda Kvikne's hotell frå 1986. Mellom ei rad tillitsverv innan reiselivsnæringa har Kvikne vore leiar i Sogn og Fjordane Reiselivsråd, styremedlem i Fjord-Norge, styreleiar i kjeda «Historiske Hoteller» og varamedlem til styret i Norges Reiselivsråd. Starta i 1989 saman med Jon Skjerdal jazzfestivalen Balejazz, som har vore årviss sidan.

 
Hilde Katrin Wiik