Pål W. Lorenzen

Pål W Lorentzen.jpg

"Ytringsfridom i ei omstillingstid"

Pål W. Lorentzen er høgsteretts med 50 års variert praksis, først og fremst som prosederande advokat, med base i Bergen. I ei årrekkje har han arbeidd med spørsmål om ytringsfridom og som advokat for norske medier har han ført talrike saker i norske domstoler - og saker for Den Europeiske Menneskerettsdomstol i Strasbourg.

Som tidligere leiar i Den Norske Advokatforening og som leiar Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg har han også arbeidd med andre menneskerettsspørsmål. Han var medlem av Stortingets Menneskerettighetsutvalg (Lønningutvalget ) som i årene 2009-2012 utarbeidde forslag til menneskerettsbestemmelsar i Grunnloven, vedteken av Stortinget i mai 2014.

Pål W. Lorentzen har hatt – og har delvis framleis - ei rekkje styreleiarverv i Bergens kulturinstitusjonar. Han har hatt viktige styreleiarverv i vestnorsk næringsliv, innan industri, shipping, finans og fiskeri, og har skrive om ulike tema i dags- og fagpressen. Frå 2010 har han vore styrleiar i i Norsk Klimastiftelse.

Torill Faleide