Morten Gjelten

Foto: Brian Olguin

Foto: Brian Olguin

"Leve tvisynet!"

Morten Gjelten er direktør i Norsk teater og orkesterforening (NTO) – den sentrale interesseorganisasjonen for profesjonelle verksemder på musikk- og teaterområdet. Gjelten er utdanna ved NHH i Bergen på 80-talet, og har vore knytt til scenekunsten i hele sitt 30-årige yrkesliv, mellom anna som direktør ved Det Norske Teateret og Trøndelag Teater.

Torill Faleide