Lin Marie Holvik

small_Lin_2018_LarsOpstad_001.jpg

«Ytringsfridom og uttrykksmangfald»

Lin Marie Holvik er Direktør i Kulturtanken, den kulturelle skulesekken Norge. Den tidlegare rektoren i grunnskule og vidaregåande skule er oppteken av å gje born og unge eit skule- og kulturtilbod som gjer det mogleg for dei å utvikle mange ulike sider. Då må dei også få tilgang på gode opplevingar og interessante rollemodellar.

Torill Faleide