Hannah Wozene Kvam

Foto: Bjørn Molstad

Foto: Bjørn Molstad

Hannah Wozene Kvam er slam-poet, skribent og formidlar. Ho jobbar som rådgjevar for kultur og mangfald i Akershus fylkeskommune, og har i 25 år vore brennande engasjert i utviklinga av det fleirkulturelle kultur-Norge. Hanna Wozene Kvam står for dei kunstnariske innslaga på konferansen, saman med perkusjonisten Erik Holm.

Torill Faleide