Elisabeth Eide

elisabeth eide - frå universtitetsweb.jpg

Ytringar i grenseland – ytringsfridomens globale utfordringar

Elisabeth Eide er professor i journalistikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun har site i styret i Norsk PEN i femten år, og gjeve ut ei rekkje bøker, mellom anna fem romanar. Eide har arbeidd lenge med ytringsfridom globalt som ein del av jobben ved Storbyuniversitetet og gjennom PEN, til dømes  i Afghanistan, Indonesia, Pakistan og Tunisia.

Torill Faleide