Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit.png

"Ytringsfridomen sine kår i ei verd i endring."  

Cecilie Hellestveit er forskar, samfunnsvitar med konfliktstudiar og jurist med ei doktorgrad i folkerett ffå Universitetet i Oslo. Hellestveit har ei rekkje studie- og arbeidsopphald i ulike land, som  Russland, Palestina, Egypt, Israel, USA, Frankrike og Tyskland. Hun har vore medlem av Utlendingsnemnda, styremedlem i Flyktninghjelpen og er for tida rådsmedlem i Oljefondets Etikkråd. Hellestveit har arbeidd ved en rekkje forskningsinstitusjonar i inn- og utland, og er i dag tilknytta det nyetablerte Folkerettsinstituttet (NAIL). Hellestveit ga i 2017 ut boka «Syria- en stor krig i en liten verden». I 2018 gjev ho ut ei lærebok i krigens folkerett på Universitetsforlaget. 

Torill Faleide