Marknadsføring

Dersom du blir med på distribusjon av brosjyrer og hengje opp plakatar er du ferdig med vaktene dine før Festivalen tek til. Eller du kan rapportere kva som skjer på Facebooksida og heimesida vår så publikum blir oppdaterte. Dersom du vil vere banneransvarleg fartar du rundt under festivalen og sørgjer for reklamering av Festivalen. Det er behov for frivillige både med og utan førarkort til desse oppgåvene.

markandsforing-torgkonserten - halling - heidi hattestein.jpg
Gasta Design