Trude Storheim

foto: Terje nesthus

foto: Terje nesthus

Trude Storheim har mykje organisajonserfaring både som tilsett og frivillig. Har mellom anna vore Regionleiar i Redd Barna i 9 år, 2 år som avdelingsleiar i Den Internasjonale Barnehagen i Bergen, 8 år som Dagleg leiar i Vossa Jazz.  Var frivillig i Vossa Jazz frå ho var 18 år, så sånn sett har ho vore aktiv i festivalen i over 20 år!