Lavleen Kaur

Lavleen Kaur er kriminolog og kunstnar. ho har i over 25 år aktivt jobba med frivillige prosjekt retta mot born og ungdom frå minoritetsfamiliar. Gjennom blant anna den frivillige organisasjonen "Indian Welfare Society of Norway" har ho vore oppteken av å bruke scenekanten som ein brubyggingsarena mellom det norske og det indiske samfunnet. For tida er ho doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet, UiO.