Sylfest Lomheim 

Sylfest Lomheim studerte språk i Oslo.  Dreiv med programarbeid i NRK  1969 -1971 og 1974 - 1977. Universitetslektor i Frankrike, 1971 - 74. Tilsett på høgskulen i Agder frå 1977, rektor der 1987-1992, professor frå 2003. Språkkonsulent i NRK 1980-1994 Leiar i Vest-Agder Arbeidarparti frå 1996, statssekretær i Jaglandregjeringa i1997, språkdirektør 2003-2010.

Torill Faleide