Per Voetmann

Per Voetman foto 2016.jpg

Per Voetmann er utdanna i statsvitenskap og samfunnsfag frå Århus Universitet. Har arbeidd i Kulturdepartementet i Danmark fkrå 1986, m a med internasjonalt samarbeid, kreative næringar, kulturarv, språk og ikkje minst det nordiske samarbeidet. Direktør i Kulturkontakt Nord i Helsinfors 2012-15. Sidan 2015 sektorsjef for kultur, fritid og innbyggarservice i Lolland Kommune. Frå 2016 styremedlem i Foreningen Orkester Norden, og frå 2017 medlem i styret for Nordisk Kulturfond

Torill Faleide