Olemic Thommessen

Stortingspresident Olemic Thommessen held opningsforedraget på Førdekonferansen og han skal også stå for den offisielle opninga av festivalen på den store opningskonserten: Nordic Sound Folk Orchestra torsdag kl. 19.30 i Idrettshallen.  

Torill Faleide