Dei gode fakta om Bornas Verdsdagar Førde 2018

  • Gratis familiearrangement for born frå 0-100 år

  • Niande året vi har Bornas Verdsdagar i Førde

  • 2000 personar innom dørene i 2017

  • Samarbeid mellom Førdefestivalen, Førde kommune, Førde Kulturskule, Fargerike Førde, NOREC, Sogn og Fjordane Teater, Førde Bibliotek og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

  • 40-50 frivillige i sving

  • 6 verkstader,  3 aktivitetar og 1 teater

  • Rundt 20 nasjonalitetar involvert i Bornas Verdsdagar og Fargerike Førde

  • Rundt hundre utøvarar på Verdsscena

Ingebjørg Nomeland