Verdsscena
Nov
17
11:30 AM11:30

Verdsscena

Bornas Verdsdagar Førde vert opna kl. 11.30 i Festsalen av ordførar Olve Grotle! Her blir det også tre bolkar med song, musikk og dans frå VERDSSCENA - mellom anna Verdskoret med born frå 4 av barnehagane i Førde!

View Event →