Song for dei minste

Malin Alander er nytilsett distriktsmusikar i Gloppen.

Malin Alander er nytilsett distriktsmusikar i Gloppen.

Ein verkstad for dei minste der vi skal synge og lære små, enkle songar som er kjekke å bruke både for små og store. Songane vil vere bånsullar, regler, små kvardagsvers og trallar. Songane er henta frå nærområdet. 

Tider: 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10

Malin Alander er nytilsett distriktsmusikar i Gloppen. I 2018 vart ho uteksaminert frå Norges musikkhøgskule og har undervegs og i ettertid jobba med undervisning og utøving i ulike former. Folkesongen oppdaga ho sjølv i ungdomstida, men songen har vore ein stor del av ho heile livet. Denne songgleda deler ho vidare. 

Passar best for born på 0-3 år.

VerkstadCamilla Aasen