Lendmenn

Foto: Johannes Selvaag

Foto: Johannes Selvaag

 

Lendmenn er ei gammaldansgruppe frå Ottadalen som gjennom fleire år har etablert seg som ei av landets beste grupper i sin sjanger. Etter å ha spelt gruppespelfinale på Landsfestivalen i gammaldansmusikk kvart år sidan 2010, gjekk dei i 2017 heilt til topps, og sikra seg dermed speleoppdrag på Førdefestivalen i 2018. Det same skjedde året etter, så no er dei tilbake med den heilstøypte dansemusikken sin.

Lendmenn vart starta i 2005, og har lagt seg på ei ungdommeleg og utovervend linje i spelet sitt. Repertoaret er tufta på musikk etter lokale spelmenn frå Ottadalen og elles i Gudbrandsdalen, men dei tek og i bruk leikar frå andre område i landet.  I tillegg har Øyvind laga fleire melodiar som Lendmenn har teke i bruk og som har vorte godt motteke av publikum.

BJØRN KÅRE BRÅTEN ODDE - fele

STEINAR ODDE - gitar

MADS ERIK ODDE - trekkspel

BJARNE ODDE - kontrabass

ØYVIND SANDUM - trekkspel

 

Konsertar:

Fredag 5. juli kl. 21.00 Dans utan stans!
Festsalen, Førdehuset
kjøp billett ved inngang

Laurdag 6. juli kl. 22.30 Dans, dans, dans!
Festsalen, Førdehuset
kjøp billett ved inngang

 
 
NorgeHedda Boyd Heen