Ole Nilssen

Foto: Cathrine Dokken

Foto: Cathrine Dokken

 

Trekkspel til folket!

Ole Nilssen (f. 1993) frå Løten er ein ung, og allereie merittert folkemusikkutøvar. Dette året er han aktuell med si fyrste soloplate der slåttespel solo på trekkspel har fokus. Ole kjem frå ei folkemusikkslekt på Hedmarken der far og bestefar har vore læremeistrar i oppveksten og gjennom studiar ved m.a. Norges Musikkhøgskule har han jobba med den tradisjonelle slåttemusikken, og samstundes utforska det store spennet tradisjonsmusikken frå heimplassen har. Ole er og dansar og har vunne A-klassa på Landskappleiken to gongar. Vi får høyre ein variert solokonsert med alt frå vare salmetonar til danseslåttar etter fanden sjølv. Han har vore med på talentprosjektet på Førdefestivalen og spelt på Jølstramuseet før.

 
 

Konsertar:

torsdag 6 jul 2017 23:00
Sommarnatt på Jølster
Jølstramuseet

NorgeTorill Faleide