ULLA PIRTTIJÄRVI & ULDA

Når Ulla Pirttijärvi-Länsmann joikar ulven, eller gumpe som det heiter på hennar samiske dialekt, er det som du høyrer ulven ule og skjelle. Det handlar om å finne sjølve kjensla i det du skal joike, det vere seg ulven, månen eller ein person. Joik er ein av dei eldste musikalske uttrykksformene i Europa, og finst blant samar i Sverige, Norge og Finland.

Saman med to finske musikarar framfører Ulla Pirttijjärvi-Länsmann tradisjonsmusikk. Dei fortel også om kulturen dei kjem frå, og om instrumenta sine. Ulda som trioen kallar seg, står støtt i den samiske musikken, men finn også plass til både instrument og impulsar frå andre stilar og kulturar. Uttrykket er lågmælt og poetisk, men med ein sterk og inderleg nerve som fangar lyttaren inn frå første tone.

Ulla Pirttijärvi-Länsman vaks opp i finske Lappland. Joiking har ho lært seg mellom anna av mor si. Alt i 20-årsalderen gav ho ut si første plate, ei barneplate der målet var å lære born meir om samisk kultur. Plata vann ei rekkje prisar, og vart også følgd opp med ei bok. Fire plater seinare er det ingen tvil om at Ulla Pirttijärvi-Länsmann vert rekna som ein av våre største samiske utøvarar.


Ulla Pirttijärvi-Länsman - joik, perkusjon
Marko Jouste - gitar, mandolin, oud, perkusjon
Mikko Vanhasalo - bassklarinett, fløyter, perkusjon

 

Ulla Pirttijärvi-Länsman was raised with joik music and chanting. As a young child, Ulla listened to her mother and uncle sing stories to her, and she chanted along. From the age of ten she was singing on her own, and she started performing in public. Ulla Pirttijärvi-Länsman is very involved promoting and preserving Sami culture. At 20, she composed and produced Honkonk Dohkka, an album full of songs aimed at children to teach them the Sami language and the Sami world experience. The album won the cultural prize given by the Sami Council. The CD was followed up by an accompanying book, published by the Sámi University College in Norway. Four albums later, Ulla Pirttijärvi-Länsman is one of the leading sami singers in Finland, Sweden and Norway.

 


Konsertar: