Rajery Trio

Rajery er ein kulturformidlar av rang, som kombinerer eit sjeldan musikktalent med stor  innleving og formidlingsevne. Han syng og spelar valiha, tubesitteren som vert rekna som nasjonalinstrumentet på Madagaskar. Frå han var femten år har Rajery vore ein musikalsk ambassadør for heimlandet sitt, og spreidd rytmane frå Madagaskar til resten av verda.  Han spelar valiha med éi hand og har utvikla sin heilt spesielle måte å spele på sidan han måtte amputere fingrane på høgre hand tidleg i barndommen. Rajery er eit musikalsk under og eit stort førebilete på Madagaskar. Han har evna til å røre alle rører alle med musikken, men han har også eit vesen som opnar sansane hos publikum.  Førde kjem han med trioen sin - og dei intrikate rytmane, den fleirstemde songen og den gode, døse stemninga frå Madagaskar.

Den udiskutable meisteren på det mest kjende instrumentet frå Madagaskar ! The Times

Rajery Randrianarisoa valiha, vokal
Jery Antonio Randrianarisoa gitar, vokal
Zo Christian Randrianarisoa perkusjon, vokal


Germain Randrianarisoa – better known to world music fans as Rajery – is a talented singer, songwriter and percussionist who, on his home isle of Madagascar, is hailed as the "prince of the valiha". At the age of 15 Rajery also decided to teach himself to play the valiha, a tubular harp made of bamboo which produces melodious notes that veer between the sound of the harp, the harpsichord, the koraand the sanza. The valiha, which originally comes from Indonesia, has been adopted as the national instrument of Madagascar. Indeed, these days the valiha is to Madagascar what the kora is to sub-Saharan countries. Rajery plucked away at his valiha strings over the years, developing his own original playing technique as he worked by day as an accountant.


 

Konsert: