Mahua Shankar

Mahua Shankar byrja med den tradisjonelle kathakdansen som femåring, med foreldra som sine første læremeistrar. I dag er ho ein kathakdansar som har motteke fleire prisar og stått på scenene på mange prestisjetunge festivalar. Mahua Shankar har mange reisedøgn i løpet av året, både i India og elles i verda.

Kathak-dansen er ein av dei åtte klassiske dansane i India, med røter heilt tilbake til 3-400 år f.Kr. Ordet kathak kjem frå sanskrit, der katha tydde «historie, og kathaka er «historieforteljaren». Kathakas var omreisande, nord-indiske skaldar som framførte mytologiske og moralske forteljingar med danseelement, handrørsler og ansiktsuttrykk. Dansane gjekk i arv, og vart ført vidare frå generasjon til generasjon.

Mahua Shankar - dans
Murad Ali Khan - sarangi
Hasan Shuheb - harmonium, vokal
Hussain Zakir - tabla


 

A disciple of the legendary figure of Indian classical dance, Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj, Mahua was enticed by the beauty of Kathak at a very early age of 5. Her first Gurus were her parents; Father, the late Shri Pradeep Shankar, and her mother, Smt. Rekha Shankar. Then followed periods where she danced with the most celebrated masters: Smt. Reva Vidhyarthi, Vaswati Mishra, Pandit Birju Maharaj, as the youngest student (14 years) of his class. She was a part of his Kalashram (dance school) for many years. Since 2009 she has been a freelance dancer travelling all over the world. She believes her Journey on this path of Rhythm and learning about it, is never ending and rightfully so. 


Konsert: