Bornas Verdsdagar Førde 2018

For niande år på rad ønskjer vi velkomen til gratis familiefestival i Førdehuset, med miniverkstadar, aktivitetar, verdsscene og internasjonal kafé.

Datoen for Bornas Verdsdagar 2018 er 17. november!

PROGRAM:

kl. 11.30 OFFISIELL OPNING i Festsalen

               

kl. 12.00 - VERKSTADANE STARTAR   

Meir informasjon om dei ulike verkstadane kjem fortløpande.


Bornas Verdsdagar Førde er eit samarbeid mellom Førdefestivalen, Førde kommune, Fargerike Førde, Sogn og Fjordane Teater, Førde Bibliotek, NOREC og Sogn og Fjordane fylkeskommune . Konseptet starta som eit arrangement i Oslo i regi av Rikskonsertane, men har i løpet av dei siste åra spreidd seg til heile landet. I Førde arrangerer vi Bornas Verdsdagar for niande år på rad,

Under ser du videoar frå Bornas Verdsdagar Førde 2017, 2016, 2015 og 2014!