Temaet på Førdekonferansen 2017 er Nordisk identitet - kreative næringar i utvikling. Foto: Førdefestivalen/David Bowen/

Temaet på Førdekonferansen 2017 er Nordisk identitet - kreative næringar i utvikling. Foto: Førdefestivalen/David Bowen/

Førdekonferansen 2017: 

Nordisk identitet - kreative næringar i utvikling

Torsdag 6. juli 2017 kl. 10.00 - 16.30
Scandic Sunnfjord Hotel & Spa


Verda har aldri vore mindre. Teknologien er digital, økonomien global, og raske endringar skaper spenningar. Ikkje alle ønskjer globaliseringa velkomen. Om verda og Europa er for stort, og Noreg er for lite, har kanskje Norden passeleg storleik? Finst det ein felles nordisk kultur - i språk, kunst og kultur - som grunnlag for dei kreative næringane? Korleis samarbeider vi i Norden, og
kva blir prioritert politisk? Og korleis kan vi utvikle den nordiske fellesskapen? 

Stortingspresident Olemic Thomessen og fleire fine innleiarar deltek med innsikt og refleksjonar, m.a. direktør i Norsk kulturråd, Kristin Danielsen, om utvikling av kreative næringar, professor og tidlegare direktør i Norsk språkråd, Sylfest Lomheim, om språkleg fellesskap og forståing i Norden, og mangeårig minister for ei rekke departement i Danmark, Bertel Haarder, om korleis gjensidig nordisk språkforståing kan skape ei sterkare nordisk offentlegheit.

 

Detaljert program og informasjon om påmelding og prisar kjem.