Bornas Verdsdagar Førde 2016

  • Førdehuset 5 Angedalsvegen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norway

Alle foto er frå Bornas Verdsdagar Førde 2015. Fotograf: Arve Ullebø

For sjuande gong ønskjer vi velkomen til Bornas Verdsdagar Førde - ein gratis familiefestival med verkstadar, aktivitetar, Verdsscene og internasjonal kafé. Alle verkstadane er gratis, og det er inga påmelding. Her skal borna få gå rundt til dei ulike verkstadane og delta på det dei har lyst til. Instruktørane er profesjonelle. 

I år blir det norsk dans og song, afrikanske rytmar, eventyr, trekkspel i tillegg til ansiktsmåling med meir. Det kjem meir detaljar om verkstadar og aktivitetar etter kvart.  

Kvar verkstad varer i 20 minutt, og går to gonger kvar time. Borna treng ikkje melde seg på, men møter berre opp utanfor verkstaden, der ein held orden på eventuelle køar. Verkstadane er dekorerte av skular og barnehagar i Førde. 

Bornas Verdsdagar Førde er eit samarbeid mellom Førdefestivalen, Førde kommune og Fargerike Førde. Konseptet starta som eit arrangement i Oslo i regi av Rikskonsertane, men har i løpet av dei siste åra spreidd seg til heile landet. I Førde arrangerer vi Bornas Verdsdagar for sjuande år på rad.