VERDSSCENA - 2. bolk

  • Festsalen - 1. etasje, Førdehuset 5 Angedalsvegen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norway

Siste bolk med song, musikk og danseinnslaga frå Verdsscena! Endeleg program vert annonsert på plakatar ved inngangen til festsalen. 

Konferansier: Hilde Bjørkum 

November 14
Capoeira # 6
November 14
Capoeira #7