Songverkstad (0-3 år) #5

  • Møterom A - kjellar, Førdehuset 5 Angedalsvegen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norway

Ein barnesongverkstad for dei aller minste (0-3 år). Forankra i norske tradisjonar leier Judith an i historiene og rørslene som høyrer til.

Musikar: Judith Vestreim

 

20 minutts songverkstad for born i alderen 0-3 år.
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom.
Det er gratis å delta, og det er lov å delta fleire gonger. 

November 14
Capoeira #5
November 14
Capoeira # 6