Songverkstad (0-3 år) #1

  • Møterom A - kjellar, Førdehuset 5 Angedalsvegen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norway

Ein barnesongverkstad for dei aller minste (0-3 år). Med songar som er forankra i norske tradisjonar, leiar Judith an i historiene og rørslene som høyrer til.

 Musikar: Judith Vestreim