Joik og forteljingar #2

  • Møterom B - kjellar, Førdehuset 5 Angedalsvegen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norway

Joik er samisk og tyder samisk folkemusikk. Det er ein av dei eldste musikktradisjonane vi har i Europa. Det er ikkje mange år sidan joik var forbode og nokre stader er det framleis slik. Biret Alette er fødd i Karasjok. I den vesle bygda ho vaks opp i var det ingen skule. Difor måtte Biret flytje på ein internatskule der nesten alle tala norsk, medan ho berre kunne samisk.

Biret fortel og joikar om korleis det var å vere ei lita jente i Karasjok på den tida ho vaks opp og korleis ho drøymte seg vekk under himmelen der nordlyset leika.

Songar: Biret Alette Mienna

 

20 minutt verkstad der du får lære litt om joik, og korleis det er å vekse opp som same. Verkstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og det er lov å delta fleire gonger. 

November 14
Flamenco #3