FARGERIKE FØRDE - internasjonal kafé

  • Festsalen - 1. etasje, Førdehuset 5 Angedalsvegen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norway

Den internasjonale kaféen, FARGERIKE FØRDE, er også i år ein del av Bornas Verdsdagar Førde. Kafeen har flytta salet av mat inn i Utstillingssalen, medan borda er dekka i Festsalen. Og menyen omfattar mat frå alle kantar av verda. 

NB! Hugs å ta med kontantar! 

November 14
Capoeira #2