Capoeira # 6

  • Musikkrommet – 2. etasje, Førdehuset 5 Angedalsvegen Førde, Sogn og Fjordane, 6800 Norway

Friske fråspark i den brasilianske nasjonalsporten. Capoeira er ei blanding av dans, akrobatikk, musikk og sjølvforsvar og passar for alle som likar ei fysisk utfordring. Ein nyttar både dans, song og musikk, då dei har med rytmeinstrument og tamburinar.

Utøvarar: Mestre Maclau og Ellen Ribeiro

 

20 minutts verkstad der du får lære noko av det elementære i brasiliansk capoeira. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og du kan delta på så mange verkstadar du vil. 

November 14
Flamenco #5