Songverkstad (0-3 år) #7
Nov
14
3:30 pm15:30

Songverkstad (0-3 år) #7

 • Møterom A - kjellar, Førdehuset

20 minutts songverkstad for born i alderen 0-3 år.
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom.
Det er gratis å delta, og det er lov å delta fleire gonger. 

Joik og forteljingar #7
Nov
14
3:30 pm15:30

Joik og forteljingar #7

 • Møterom B - kjellar, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære litt om joik, og korleis det er å vekse opp som same. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og det er lov å delta fleire gonger. 

Flamenco #7
Nov
14
3:30 pm15:30

Flamenco #7

 • Scena i Storsalen - Førdehuset

20 minutts danseverkstad med flamencodansar akkompagnert av flamencogitarist. 
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom. 
Gratis å delta, og det er sjølvsagt lov til å delta fleire gonger.  

Capoeira #7
Nov
14
3:20 pm15:20

Capoeira #7

 • Musikkrommet – 2. etasje, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære noko av det elementære i brasiliansk capoeira. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og du kan delta på så mange verkstadar du vil. 

Joik og forteljingar #6
Nov
14
3:00 pm15:00

Joik og forteljingar #6

20 minutts verkstad der du får lære litt om joik, og korleis det er å vekse opp som same. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og det er lov å delta fleire gonger. 

VERDSSCENA - 2. bolk
Nov
14
3:00 pm15:00

VERDSSCENA - 2. bolk

 • Festsalen - 1. etasje, Førdehuset

Festsalen er arena for VERDSSCENA, med programbolk kl. 13.30 og kl. 15.00, og her er det også kafé for Fargerike Førde. 

Flamenco #6
Nov
14
3:00 pm15:00

Flamenco #6

 • Scena i Storsalen - Førdehuset

20 minutts danseverkstad med flamencodansar akkompagnert av flamencogitarist. 
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom. 
Gratis å delta, og det er sjølvsagt lov til å delta fleire gonger.  

Songverkstad (0-3 år) #6
Nov
14
3:00 pm15:00

Songverkstad (0-3 år) #6

 • Møterom A - kjellar, Førdehuset

20 minutts songverkstad for born i alderen 0-3 år.
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom.
Det er gratis å delta, og det er lov å delta fleire gonger. 

Capoeira # 6
Nov
14
2:50 pm14:50

Capoeira # 6

 • Musikkrommet – 2. etasje, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære noko av det elementære i brasiliansk capoeira. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og du kan delta på så mange verkstadar du vil. 

Flamenco #5
Nov
14
2:30 pm14:30

Flamenco #5

 • Scena i Storsalen - Førdehuset

20 minutts danseverkstad med flamencodansar akkompagnert av flamencogitarist. 
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom. 
Gratis å delta, og det er sjølvsagt lov til å delta fleire gonger.  

 Songverkstad (0-3 år) #5
Nov
14
2:30 pm14:30

Songverkstad (0-3 år) #5

 • Møterom A - kjellar, Førdehuset

20 minutts songverkstad for born i alderen 0-3 år.
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom.
Det er gratis å delta, og det er lov å delta fleire gonger. 

Joik og forteljingar #5
Nov
14
2:30 pm14:30

Joik og forteljingar #5

 • Møterom B - kjellar, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære litt om joik, og korleis det er å vekse opp som same. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er graits, og det er lov å delta fleire gonger. 

Capoeira #5
Nov
14
2:20 pm14:20

Capoeira #5

 • Musikkrommet – 2. etasje, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære noko av det elementære i brasiliansk capoeira. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og du kan delta på så mange verkstadar du vil. 

 Songverkstad (0-3 år) #4
Nov
14
2:00 pm14:00

Songverkstad (0-3 år) #4

20 minutts songverkstad for born i alderen 0-3 år.
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom.
Det er gratis å delta, og det er lov å delta fleire gonger. 

Capoeira #4
Nov
14
1:50 pm13:50

Capoeira #4

 • Musikkrommet – 2. etasje, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære noko av det elementære i brasiliansk capoeira. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og du kan delta på så mange verkstadar du vil. 

Joik og forteljingar #4
Nov
14
1:30 pm13:30

Joik og forteljingar #4

 • Møterom B - kjellar, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære litt om joik, og korleis det er å vekse opp som same. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og det er lov å delta fleire gonger. 

Flamenco #4
Nov
14
1:30 pm13:30

Flamenco #4

 • Scena i Storsalen - Førdehuset

20 minutts danseverkstad med flamencodansar akkompagnert av flamencogitarist. 
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom. 
Gratis å delta, og det er lov til å delta fleire gonger.  

VERDSSCENA - 1. bolk
Nov
14
1:30 pm13:30

VERDSSCENA - 1. bolk

 • Festsalen - 1. etasje, Førdehuset

Festsalen er arena for VERDSSCENA, med programbolk kl. 13.30 og kl. 15.00, og her er det også kafé for Fargerike Førde. 

Flamenco #3
Nov
14
1:00 pm13:00

Flamenco #3

 • Førdehuset - Scena i Storsalen

20 minutts danseverkstad med flamencodansar akkompagnert av flamencogitarist. 
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom. 
Gratis å delta, og det er sjølvsagt lov til å delta fleire gonger. 

 Songverkstad (0-3 år) #3
Nov
14
1:00 pm13:00

Songverkstad (0-3 år) #3

 • Møterom A - kjellar, Førdehuset

20 minutts songverkstad for born i alderen 0-3 år.
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom.
Det er gratis å delta, og det er lov å delta fleire gonger. 

Capoeira #3
Nov
14
1:00 pm13:00

Capoeira #3

 • Musikkrommet – 2. etasje, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære noko av det elementære i brasiliansk capoeira. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og du kan delta på så mange verkstadar du vil. 

Namneskriving
Nov
14
1:00 pm13:00

Namneskriving

 • Biblioteket - 1. etasje, Førdehuset

Noko med det første vi lærer oss å skrive er namnet vårt. Men har du tenkt på korleis namnet ditt ser ut når det blir skrive på eit anna språk? I år kan du få det skrive på tigrinja og arabisk. 

Flamenco #2
Nov
14
12:30 pm12:30

Flamenco #2

 • Scena i Storsalen - Førdehuset

20 minutts danseverkstad med flamencodansar akkompagnert av flamencogitarist. 
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom. 
Gratis å delta, og det er sjølvsagt lov til å delta fleire gonger. 

Joik og forteljingar #3
Nov
14
12:30 pm12:30

Joik og forteljingar #3

 • Møterom B - kjellar, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære litt om joik, og korleis det er å vekse opp som same. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er graits, og det er lov å delta fleire gonger. 

Songverkstad (0-3 år) #2
Nov
14
12:30 pm12:30

Songverkstad (0-3 år) #2

 • Møterom A - kjellar, Førdehuset

20 minutts songverkstad for born i alderen 0-3 år.
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom.
Det er gratis å delta, og det er lov å delta fleire gonger. 

Joik og forteljingar #2
Nov
14
12:30 pm12:30

Joik og forteljingar #2

 • Møterom B - kjellar, Førdehuset

20 minutt verkstad der du får lære litt om joik, og korleis det er å vekse opp som same. Verkstadane på Bornas Verdsdagar Førde er gratis, og det er lov å delta fleire gonger. 

Songverkstad (0-3 år) #1
Nov
14
12:00 pm12:00

Songverkstad (0-3 år) #1

 • Møterom A - kjellar, Førdehuset

20 minutts songverkstad for born i alderen 0-3 år.
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom.
Det er gratis å delta, og det er lov å delta fleire gonger. 

Joik og forteljingar #1
Nov
14
12:00 pm12:00

Joik og forteljingar #1

 • Møterom B - kjellar, Førdehuset

20 minutts verkstad der du får lære litt om joik, og korleis det er å vekse opp som same. Verkdstadane på Bornas Verdsdagar Førde er graits, og det er lov å delta fleire gonger. 

Hårfletting
Nov
14
12:00 pm12:00

Hårfletting

 • Foajeen - 1. etasje Førdehuset

Kvinner som bur på Bergum Mottakssenter stiller opp og flettar, og viser denne fine tradisjonen dei har med seg frå heimlanda sine. Dette plar vere svært så populært på Bornas Verdsdagar Førde. 

Flamenco #1
Nov
14
12:00 pm12:00

Flamenco #1

 • Scena i Storsalen - Førdehuset

20 minutts danseverkstad med flamencodansar akkompagnert av flamencogitarist. 
Verkstaden går to gonger i timen, med ein liten pause mellom. 
Gratis å delta, og det er sjølvsagt lov til å delta fleire gonger.