Timbila Muzimba

Timbila Muzimba - 4.jpg

Ung energi frå Mosambik

Timbila Muzimba vart etablert i 1997 av ei gruppe unge musikarar og dansarar i bydelen Jardim i utkanten av Maputo. Målet deira er å ta vare på og formidle lokale musikktradisjonar i Mosambik - ulike chopi stilartar, som tchopo, ngalanga, tchingomana, mgodo og timbila - alle saman tradisjonar på UNESCO si verdsarvliste.

Namnet uttrykkjer den nære samanhengen mellom rørsle og lyd i all muslimsk musikk: Timbila står for lyden av instrumentet m’bila, og Muzimba, er chopi-ordet for kropp, og kommunikasjonen mellom dansarar og musikarar er tett heile tida. Sjølv om musikken har deira har røter i tradisjonane, ønskjer Timbila Muzimba også å utnytte dynamikken i å ta friske impulsar inn i det gamle, og skape ein ny identitet for den unge generasjonen.

Med ungdommeleg glød og spontanitet formidlar Timbila Muzimba musikk, song og dans - dei komplekse og magiske melodiane - frå Mosambik sitt mangfald av musikktradisjonar. Energi og lidenskap ligg i botn for denne herlege dialogen mellom fornying og tradisjon.

Timbila Muzimba har vore på turné i Europa, men aldri så langt nord som til Førde!


Antonio Mateus Chabuca - bass
Celso Eduardo Mahuaie - timbila, perkusjon, mbira, vokal
Clementina Ernesto Zimba Uamusse - vokal
Geraldo Antonio Mahuaie - timbila, perkusjon, mbira, vokal
Juliao Ibrahimo Charamatine - trommer
Lucas Zeferino Macuacua - vokal
Candido Salomao Zango - timbila, perkusjon, vokal
Osorio Francisco Mahuaie - perkusjon


Laurdag 7. juli kl. 14.00 Timbila Muzimba
Teatersalen, Førdehuset


Laurdag 7. juli kl. 20.30 Festivalgalla
Idrettshallen, Førdehuset

MosambikGasta Design