Nordic Sound Folk Orchestra

 

Folkemusikk i storformat

Førdefestivalen sitt største enkeltprosjekt nokon sinne; 40 folkemusikarar, 4 komponistar og 8 solistar vil utgjere ”Nordic Sound Folk Orchestra”, der oppdraget er å løfte fram solistiske tradisjonar i eit orkesterformat på folkemusikken sine premissar.

Orkesteret er sett saman av felespelarane i Gudbrandsdølenes Spelemannslag (Norge), medlemer av folkemusikkbandet Folk All-in Band (Sverige), Baltic Crossing (Finland/Danmark) og Harald Haugaard kvintett (Danmark). Solistar er Olav Luksengård Mjelva på hardingfele (Norge), Olov Johansson på nyckelharpe (Sverige) og stjernevokalistane Ulla Pirttijärvi (Sapmi/Finland), Lena Willemark (Sverige) og Berit Opheim (Norge). I tillegg vil komponistane også vere solistar i prosjektet.

På opningskonserten, torsdag 6. juli, skal Nordic Sound Folk Orchestra framføre nyskriven musikk av fire nordiske komponistar: Antti Järvelä (Finland), Mia Marin (Sverige), Harald Haugaard (Danmark) og Jorun Marie Kvernberg (Norge).  I tillegg til nye komposisjonar, vil også tradisjonsstoff frå dei nordiske landa bli framført i ny drakt.

Til å leie det heile har festivalen sikra seg svenske Karl-Johan Ankarblom, eitt av dei heitaste namna i Norden når det gjeld arrangering og orkestrering. Han har prosjekt med London Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra og Royal Philharmonic Orchestra Stockholm på CVen, men sjølv for han overgår Førde-prosjektet det meste!

 – Vi seier ganske ofte at ein konsert er «unik», men denne gongen er det verkeleg sant! Det kjem til å gå fleire tiår før nokon lukkast i å samle så mykje spisskompetanse innan den nordiske folkemusikktradisjonen på ei og same scene igjen, seier Ankarblom.

 
 

Desse medverkar:

Gudbrandsdølenes Spelmannslag (NO)
Medlemer av Folk All-in Band (SE), Baltic Crossing (FI/DA) og Harald Haugaard kvintett (DA)
Olav Luksengård Mjelva (NO) hardingfele
Olov Johansson (SE) nyckelharpe
Ulla Pirttijärvi (Sapmi/Fi), Lena Willemark (SE) og Berit Opheim (NO) vokal
Antti Järvelä (FI), Mia Marin (SE), Jorun Marie Kvernberg (NO) og Harald Haugaard (DA) fele

 

Nordic Sound Folk Orchestra er støtta av:

nordisk kulturfond ny.jpg
 
Nordisk Ministerråd.jpg
 

Konsertar:

Opningskonsert: Nordic Sound Folk Orchestra
Torsdag 6. juli kl. 19.30
Førdehuset, Idrettshallen

NordenTorill Faleide