Håkon Høgemo & Tom Karlsrud – Norge

Håkon Høgemo & Tom Karlsrud – Norge

"Slåtteduoen" frå Sogn og Fjordane slepper si første plate

Dei kallar seg slåtteduo, og hentar repertoaret frå den gongen det reine hardingfelespelet rådde grunnen i Sogn og Fjordane, og særleg i Indre Sogn. Her, i små og nokså isolerte bygder, er mykje av spelet etter kjende spelemenn haldne oppe i ubrotne tradisjonar heilt fram til i dag. 

Read More