Førde rådhus

Førde rådhus - både utandørs og innandørs arena

Førde rådhus - både utandørs og innandørs arena

Førde rådhus har fleire arenaer som er i bruk under festivalen. Torget, og plassen under tak, er arena for festivalfrukosten laurdag morgon når vêret ikkje spelar på lag. Utandørsamfiet er i bruk ved spesielle høve. I tillegg kjem kantina og den flotte terrassen, begge med 150 plassar.